Bohumín - náměstí T.G.M.

Rok výstavby: 2006

Investor: STRABAG a.s., odstěpný závod Ostrava

Předmět díla

Dodávka a montáž žulové kostky, žulové mozaiky, žulové dlažby deskové, žulových obrubníků, zámkové dlažby, provedení zemních prací, inženýrských sítí a zajištění dodání mobiliáře.