Asfaltová četa

INGDOP s.r.o. se zabývá i pokládkou asfaltových směsí a to celoplošnou nebo jen částečnou. V rámci své činnosti realizujeme celoplošnou pokládku asfaltových směsí všech druhů na komunikacích i chodnících.

K uvedené činnosti je naše společnost vybavena příslušným strojovým vybavením od finišerů, přes válce, řezačky asfaltu, zametání a jiné strojní vybavení potřebné k realizaci. Rovněž realizujeme údržbu a opravy komunikací nebo chodníků formou vysprávek strojních nebo ručních. Dále také realizaci zálivek spár a trhlin. Kromě technického zabezpečení máme k těmto činnostem k dispozici náležitě vyškolený personál. Materiál odebíráme z akreditovaných obaloven, které splňují nejpřísnější požadavky na výrobní procesy a kvalitu materiálu.

V případě zájmu o cenovou nabídku, nás kontaktujte na e-mailové adrese ingdop@ingdop.cz.